"The Breeze" Autor: Bogusław Sławek Gawęda
Kliknj zdjęcie powyżej by zobaczyć więcej zdjęć

Konkurs fotograficzny
Polsko-Ameryk
ańskiego Klubu Fotografika w Nowym Jorku

Proste jest piękne

Z okazji  pierwszej rocznicy śmierci Sławka Gawędy organizujemy konkurs fotograficzny poświęcony jego pamięci w temacie "Proste jest piękne". Sławka pamiętatamy jako „pozytywnego minimalistę” zarówno w wypowiedziach jak też w swojej fotografii. Jego ulubiony styl, to niemal czysta forma. Zasady konkursu poniżej:

Temat: Proste jest piękne

Uczestnictwo:
otwarte

Forma: Internetowa

Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2021

Glosowanie: od 1 do 10 marca

Format prac: JPEG z minimalną kompresją

Rozmiar prace: prace przesyłane do publikacji w Internecie w ramach konkursu musza mieć większy wymiar równy 900 pikseli (poziome -szerokość - 900 pikseli, pionowe wysokość - 900 pikseli, kwadrat - 900x900 pikseli). Oryginał pracy, który należy zachować musi mieć większy wymiar co najmniej 2400 pikseli konieczny w przypadku ewentualnego druku.
 
Ilość prac: 2 - członkowie klubu, 1- pozostali

Kontakt supered@supered.com Subject: Proste jest piekne
 
Zasady glosowania: zostaną podane przed glosowaniem

Wymagania w odniesieniu do prac: Najlepiej, żeby praca była oryginalnym zdjęciem. Jeśli nie, to musi bazować wyłącznie na pojedynczym zdjęciu, na którym można dokonywać operacji komputerowych wyłącznie upraszczających, jak ponowne kadrowanie oryginału, eliminacja kolorów, itp. W przypadku większych zmian przesłanej pracy powinno towarzyszyć oryginalne zdjęcie. O akceptacji pracy decyduje wtedy organizator. Po zakończeniu glosowania organizator ma prawo do szczegółowej weryfikacji zwycięskiej pracy pod kątem zachowania wymogów, do której może być wymagane oryginalne zdjęcie, jeśli nie było wcześniej przesłane. Przy ponownym kadrowaniu proszę pamiętać, że w przypadku ewentualnego druku oryginalna praca musi zachować swój większy wymiar co najmniej 2400 pikseli.

Nagrody: Jeśli nie uda się znaleźć sponsorów nagroda dla autora najlepszego zdjęcia zostanie ufundowana przez Klub.

Publikacja: Zwycięska praca, będzie opublikowana na stronie internetowej klubu i w ewentualnym następnym wydaniu Magazynu PIXEL. Wyniki konkursu i praca zostaną przekazane do mediów polonijnych i liczymy na ich publikacje. Zwycięska praca powinna się też znaleźć w katalogu następnego Salonu fotograficznego.

Uwagi końcowe: Powyższe zasady mogą być jeszcze uzupełnione lub ulec zmianom, jeśli będą sugestie ze strony potencjalnych uczestników konkursu. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian zasady te zostaną umieszczone na stronie Internetowej Klubu z linkiem na stronie głównej.
Contact: supered@supered.com


Wiecej na ten temat

Proste jest piękne, też obowiązuje w sztuce. Nie czuje się uprawnianym do zabierania głosu na ten temat, ale wydaje mi się, że sprawdza się to w architekturze, w rzeźbie, malarstwie, poezji i może jeszcze w wielu innych dziedzinach. Widać to doskonale w fotografii. Może dlatego tak uwielbiam fotografować pustynie, wydmy, formacje skalne. A pojedyncze drzewo na tle bezkresnej pustyni robi na mnie większe wrażenie niż cały las. Bywa, że sfotografowana opuszczona rudera jest bardziej fotograficzna niż Time Square. Zdjęcia zachodu słońca z ciemnymi sylwetkami na jego tle należą także do moich ulubionych. Innym fotograficznym sposobem „upraszczania” fotografii jest rozmywanie tła. A przede wszystkim proste łatwiej zapada w pamęć. Fotografia czarno-biała też jest uproszczeniem. Zobacz zdjęcie poniżej. Edward Madej


Autor: Edward Madej

Prace powinen cechować maksymalny efekt wizualny, przy możliwie minimalnym użyciu środków wyrazu, Nie ma więc znaczenia gdzie zdjęcie było zrobione i co przedstawia. Liczyć się będzie wyłącznie efekt wizualny "fotograficzny". Nie wykluczam, że zwycięskie zdjęcie może być wykonane na Time Square, lub we wlasnym mieszkaniu. Wydaje mi się, że na miejscu będzie zacytowanie Einsteina "Wszystko powinno się robić tak prosto jak to tylko możliwe, ale nie prościej", które znalazło się w nagłówku magazynu PIXEL. Zwycięska praca znajedzie się na okładce numeru 2 tegoż magazynu.